ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005

                                       

สถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005 มอบเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถาบันฯ ให้แก่ครูและบุคลากร